Mulighetenes hus……

Innvendig rev vi inn til tømmeret og fram til bjelkene under taket (2,7m takhøyde i 1.etg) og ned til aska under stubbgulvet! Det som måtte skiftes og forsterkes ble gjort. Tøffe diskusjoner om kjellerluka skulle bevares eller ikke…har nå tatt vare på det gamle beslaget….bildet et tatt medio juni 2007.

Den tøffe byggeprosessen

Etter påske i 2007, mens snøen fortsatt lå, ble våningshuset strippet inn til tømmeret.Det sluddet, regnet og blåste! Dungene med rivningsmaterialer vokste fort på alle sider av huset. Arbeidsfolkene sto virkelig på, var engasjerte og bidro til mange faglige diskusjoner. Mer enn en gang påførte de meg store dilemmaer…. I dag er jeg svært fornøyd med de fleste valg av materialer, dimensjoner og tekniske løsninger! Men…jeg ønsker meg innvendig kjellertrapp ;-)

Elvestad slik jeg husker det fra barndommens Altevassturer.

De første husene på Elvestad ble bygd i 1908 og dannet et firkanttun med veien igjennom gårdsplassen. I 1924 brant alle husene ned, bortsett fra verkstedet til venstre i bildet. Muligens sto stabburet bortenfor der igjen og ble senere flyttet til nabogården Anebo. I 1926 var gården gjenreist og framsto som et rekketun med moderne lang rød fjøs. Våningshuset ble bygd opp på samme grunnmur med tømmer fra ei gammel stue på Anebo. Året etter reiste hele familien til Amerika og bestemor og bestefar kjøpte gården. Da var far min ett år.

Velkommen til Elvestad!

Her skal jeg fortelle og vise bilder fra mitt store livsprosjekt renovering av gården Elvestad.
Hit flyttet Magnus og jeg rett før påske 2007. Senere kom det flyttende to småjenter også: Pia Maria og Thea Rebecca. I dag er vi 14, 52, 1 og 1 år :-) og ganske spreke og foretaksomme.